Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για

Online διδασκαλία

Με εύκολη πρόσβαση απ΄ όλους τους μαθητές

Με εύκολη διαχείριση απ΄ όλους τους καθηγητές

Με πλήρη υποστήριξη κατά το αρχικό διάστημα λειτουργίας της

Κάποιες από τις δυνατότητες της πλατφόρμας
40 +
μαθητές ανά τάξη
10 +
ταυτόχρονες συνεδρίες
100 %
καθαρή εικόνα κ΄ ήχος
% 100
έλεγχος μαθήματος